Jerzy Zawieyski

powrót

Jerzy Zawieyski

Właściwie Henryk Nowicki.
zb. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie