powrót

Urzecze


Mapa przybliżonego zasięgu mikroregionu etnograficznego Urzecze (gwar. Łurzyce) wg Ł. M. Stanaszka (kolor niebieski - właściwy zasięg regionu, kolor żółty - tereny przejściowe).