powrót

Rosyjska mapa okolic Warszawy z 1856 r.Mapa ukazująca jedynie obszar powiatu warszawskiego, w tym gminy Bielawa z siedzibą w Jeziornie. Stąd też dokładnie oddano na niej liczbę domostw aż do Okrzeszyna. Nie ukazuje jednak Kępy Oborskiej ani terenów za Jeziorką, jako iż należały one do gminy Obory. Karczmę Bielawską, znajdującą się na skrzyżowaniu obecnych ulic Lipowej i Warszawskiej oznaczono jej nazwą – Klarysów, która do dnia dzisiejszego używana jest na określenie tej części miasta.

Żródło: Zbiory Pawła Komosy