powrót

Mapa okolic miasta Warszawy z 1838 r.


Fragment mapy wydanej po rosyjsku w wersji kolorowej i czarnobiałej. Mapa orientowana jest
w kierunku zachodnim (stąd Chylice i Skolimów na górze mapy).

Oznaczone zostały karczmy i dwór w Oborach. Uwagę zwraca część mapy, gdzie znajdowały się wsie olęderskie – Kępa Oborska i Okrzewska. Widoczna jest siatka pól uprawnych i największe na całym obszarze zagospodarowanie terenu

Żródło: AGAD, Kolekcja Map Topograficznych, 57-19