powrót

Mapa Kwatermistrzostwa z lat 1827-38


Pierwsza polska mapa powstała na podstawie pomiarów terenowych, nosząca pełną nazwę Topograficznej Mapy Królestwa Polskiego, sporządzana początkowo przez Wojsko Polskie, a po upadku powstania listopadowego wydana przez Rosjan w roku 1843 w Petersburgu.

Mapa przedstawia okoliczne miejscowości w ich historycznych lokalizacjach, ponadto zarys wałów nadwiślanych, których budowę rozpoczął w roku 1824 hrabia Kasper Potulicki. Oznaczono karczmy, wiatraki i topografię terenu.

Nieznana ręka popełniła dwie omyłki – Gassy nazwano tu Hossami, oznaczono także nieistniejącą miejscowość Hobdzin, zamiast Goździ, a Łyczyn nazwano „Folwarkiem Potolickich”.

Żródło: Zbiory Pawła Komosy