powrót

Mapa Prowincji Prus Południowych z lat 1802-3

 Fragment mapy pruskich kartografów Gilly’ego i Von Crona, wydanej jako mapa Prowincji Prus Południowych, sporządzonej na podstawie ogólnych pomiarów terenowych, gdy po rozbiorach tereny te przypadły Prusom.

Wzdłuż Wisły aż do Łęgu oznaczono granicę z Rosją, z kolei zielona linia oznacza granicę powiatów warszawskiego i czerskiego, przy czym podział nie przebiega wzdłuż Jeziorki, lecz wzdłuż granic ziem należących do Wielopolskich, do których należał Skolimów i Kępa Oborska. W Gassach oznaczono komorę celną, a wsie Czernidła, Obórki i Borek (Borki) są w dawnej lokalizacji.

Żródło: Zbiory Pawła Komosy