powrót

Szwajcarka

Adres obiektu: Konstancin-Jeziorna, ul. Sienkiewicza 5
Data powstania: 1899 r.
Autor projektu: Józef Pius Dziekoński i Władysław Czosnowski

„Szwajcarka” jest jednym z pierwszych pensjonatów wybudowanych w Konstancinie, prawdopodobnie przez Towarzystwo Akcyjne Ulepszonych Miejscowości Letniczych, jako siedziba zarządu. Autorstwo projektu przypisuje się Józefowi Piusowi Dziekońskiemu jednak inne źrodła podają Władysława Czosnowskiego. W 1901 r. willę nabył Kazimierz Mieszczański, a następnie w 1909 r. przejęła ją Józefa z Iwaszkiewiczów hr. Dąmbska. W 1920 r. willa przeszła we władanie Wandy Płatkowskiej, a w 1925 r. Ferdynanda i Heleny Pahlów, właścicieli znanej warszawskiej fabryki chemicznej „Dobrolin”. Po 1945 r. willę zaadaptowano na mieszkania kwaterunkowe. Obecnie, znajduje się w prywatnych rękach, jest po remoncie i służy jako restauracja.


Szwajcarka na przedwojennej pocztówce ze zbiorów Tadeusza Władysława Świątka

 
Szwajcarka, 2011 r. Zdjęcie ze zbiorów GEZ

Willę zaprojektowano w stylu typowym dla pensjonatów szwajcarskich. Murowana i otynkowana, miała początkowo oparte na słupach drewniane werandy i balkony przebiegające dookoła budynku. Po licznych remontach i przekształceniach z tego oryginalnego detalu architektonicznego zachowały się tylko drewniana balustrada balkonu na dekoracyjnych wspornikach oraz łukowato wygięte wsporniki pod okapem. 

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków. Znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

Literatura:
Świątek T.W., Konstancin. Śladami ludzi i zabytków, Pruszków 2007
Świątek T.W., Konstancin. Wędrówka śladami ludzi i zabytków, Warszawa 1995
Lachowski T., Obrazy z przeszłości. Konstancin, Warszawa 2008

Józefa z Iwaszkiewiczów Dąmbska

Pochodziła z rodu Iwaszkiewiczów. Dwukrotnie zamężna: pierwszy raz z Edmundem Burgerem, wnukiem Samuela Bogumiła Lindego, twórcy pierwszego słownika języka polskiego...

»

Palowie

Polska linia Palów (Pahlów) wywodzi się prawdopodobnie z północnych Niemiec. Około 1800 r. rodzina osiadła w Kole, w Wielkopolsce, następnie przeprowadziła się do Włocławka, skąd w 1907 r. przeniosła się na stałe do Warszawy...

»