powrót

Aleksander Mann


Urodził się w 24 grudnia 1869 r. w Warszawie. Był synem przemysłowca Alfonsa i Marii z domu Savary de Villard, wnukiem Gustawa Dawida (z pochodzenia Niemca, urodzonego w 1796 r. w Berlinie, w 1819 r. osiadłego w Warszawie), bratem Maurycego (redaktora „Czasu”). Po ukończeniu Gimnazjum W. Górskiego wstąpił do Warszawskiej Szkoły Rysunkowej, gdzie był uczniem Wojciecha Gersona. Lata 1896-9 spędził w Monachium i Rzymie. Następnie studiował w Krakowie. Swoje prace wystawiał w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych, a także w Krakowie, Lwowie, Poznaniu i Bydgoszczy. Tematyką jego dzieł była najczęściej zabytkowa architektura polska. Nie stronił także od portretów. W latach 1916-18 był prezesem Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego. Był pierwszym właścicielem willi „Ave” w Konstancinie, w której gromadził dzieła sztuki.


Aleksander Mann, Willa Ave. Obraz ze zbiorów Andrzeja Krzyżanowskiego

Po śmierci brata Gustawa (1916) został współwłaścicielem rodzinnej fabryki narzędzi chirurgicznych, a po zawiązaniu spółki „Alfons Mann i Synowie” został jej prezesem. Zmarł 3 IX 1929 w Konstancinie. Został pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.


Rodzinna Mannów przed wila 'Ave". Pierwsza z lewej Janina Mannowa, w środku Aleksander Mann.
Zdjęcie ze zbiorów Andrzeja Krzyżanowskiego

Żoną Aleksandra Manna była Janina z Pierożyńskich (1879–1970), poetka i literatka. Jeden z ich synów, Aleksander Mariusz Mann (1903–1971), żonaty z Krystyną z Walickich (1911 -1978), anglistką,współwłaściciel fabryki „Alfons Mann SA” był ekonomistą, oficerem Rezerwy Lotnictwa i żołnierzem AK. Aleksander Mariusz i Krystyna z Walickich mieli jedno dziecko, córkę Martę, która ukończyła historię sztuki i w wieku 25 lat zginęła tragicznie w Tatrach podczas wspinaczki.

Oprac: Tadeusz Władysław Świątek i Andrzej Krzyżanowski

Ave

Ten wczesnomodernistyczny budynek, zawierający elementy dekoracji secesyjnej, zaprojektował Jan Heurich Młodszy, wybudowany został w roku 1893 dla malarza i grafika Aleksandra Manna...

»