powrót

Wanda Szczawińska

Biolog, lekarz pediatra, działaczka społeczna. Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie pracowała jako nauczycielka. W latach 1888–1891 studiowała na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu w Genewie. Po powrocie do Warszawy wykładała nauki przyrodnicze. W 1894 wyjechała ponownie za granicę, tym razem do Paryża, gdzie podjęła studia medyczne. Po uzyskaniu stopnia doktora medycyny w 1902 roku pracowała w paryskim Instytucie Pasteura. Specjalizowała się w pediatrii. W 1910 roku wróciła na stałe do kraju. W Warszawie zorganizowała poradnię lekarską dla niemowląt, a po jej zamknięciu powołała do życia w 1914 roku Towarzystwo „Kropla Mleka”, zajmujące się propagowaniem higieny dziecięcej. W latach 1911-20 kierowała Katedrą Higieny w Towarzystwie Kursów Naukowych. Popularyzowała nowoczesne zasady pediatrii w licznych odczytach i publikacjach z zakresu chorób dziecięcych. Podczas I wojny światowej pracowała jako lekarz w szpitalu św. Stanisława Kostki. Od 1924 roku członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Lekarek jako przedstawicielka na Polskę. Kierowała sanatorium dziecięcym założonym przez I. Frenkla w Chylicach, a także wykładała higienę w Wyższej Szkole Gospodarczej w Chyliczkach. Przeszła na emeryturę w 1937 roku. Przeżyła w Warszawie okupację, łącznie z okresem powstania, w którym straciła cały dobytek. Zmarła w Krakowie, pochowana na cmentarzu Rakowickim.