powrót

Hersowie

Rodzina pochodzenia francuskiego. Przybyli do Warszawy w pierwszej połowie XIX wieku z Poznańskiego. Jarosław Herse (1837–1884) był burmistrzem Poznania.

W 1868 roku Bogusław Herse starszy (1839–1880) założył w Warszawie magazyn mody, przy ul. Senatorskiej 10. Stroje marki „Bogusław Herse” były synonimem dobrego smaku i znakomitej jakości. Firma dostarczała ubrania na dwór cara Rosji. Po śmierci Bogusława kierownictwo firmy objął jego brat Adam Herse (1850–1915), wielki społecznik, łożący znaczne kwoty na cele społeczne i dobroczynne. Dzięki niemu firma została doprowadzona do rozkwitu. W 1899 roku jej nową siedzibą stał się budynek przy ul. Marszałkowskiej 150.

Po śmierci Adama Hersego domem mody kierował jego bratanek Bogusław Władysław Herse (1872-1943), syn Bogusława, który po ukończeniu studiów ekonomicznych w Paryżu pracował w spółce Adama Herse a po jego śmierci stanął na czele zarządu firmy.  Bogusław Herse aktywnie uczestniczył w życiu społecznym i gospodarczym Warszawy, był m.in. prezesem Stowarzyszenia Kupców Polskich i wiceprezesem Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu. Po odzyskaniu niepodległości funkcję dyrektora w firmie pełniła również córka Adama, Wanda Herse (1885–1954), absolwentka Sorbony, działaczka społeczna, wioślarka, taterniczka i fotografka.

W 1926 roku budynek domu mody został uszkodzony przez pożar. W 1936 roku firma zaprzestała działalności.


Jan i Halina z Machlejdów Hersowie na ślubie Krzysztofa i Krystyny z Machlejdów Heniszów.
Fotografia ze zbiorów rodziny.

Syn Adama, Jan Tomasz Herse w 1931 roku wziął ślub z Haliną Machlejd, córką Juliana Machlejda, właściciela konstancińskiej willi „Julia”. Małżeństwo miało jedną córkę, Teresę Herse-Górską (ur. w 1932 r.), współzałożycielkę Towarzystwa Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina im. Stefana Żeromskiego.