powrót

Muszka

adres obiektu: Konstancin-Jeziorna, Sienkiewicza 9
data powstania: ok. 1911 r.
autor: Bronisław Colonna-Czosnowski

Willa powstała najprawdopodobniej przed 1911 r. według projektu właściciela, Bronisława Colonna-Czosnowskiego. W 1922 r. nieruchomość przeszła w posiadanie Wacława i Marii Jeziorowskich, a następnie, jeszcze w tym samym roku, rodziny Paschalskich. Władysław Paschalski był właścicielem Fabryki Maszyn dla Przemysłu Tytoniowego w Warszawie, przekształconej w 1924 r. w fabrykę maszyn do wyrobu amunicji. W 1926 r. wybudował obok „Muszki” drugą willą nazwaną od imienia jego córek Izy i Haliny „Izyhali”. W posiadaniu Paschalskich „Muszka” była do 1939 r., kiedy to została sprzedana Stanisławie z Emilewiczów Michalskiej. Po wojnie przejął ją Skarb Państwa. Obecnie stanowi własność prywatną.


Muszka, elewacja frontowa, 2012 r. Zdjęcie Michał Krasucki

Willa ma cechy architektury rodzimej, z elementami neobaroku i stylu dworkowego. Murowana z cegły, otynkowana, z dobudowaną drewnianą werandą. Powstała na planie kwadratu. Parterowy budynek z dachem mansardowym krytym dachówką ceramiczną poprzedzony został od frontu parterową drewnianą werandą na szerokość całej elewacji. Weranda zachodzi częściowo także na boczne elewacje. Wszystkie elewacje otrzymały bardzo proste podziały oparte jedynie na artykulacji okien. W dolnej połaci mansardy okna zostały umieszczone we wgłębnych facjatach. Poprzedzająca elewację frontową weranda, oparta na dekoracyjnych, snycersko opracowanych słupach drewnianych, z drewnianą, prostą balustradą została zamknięta profilowanym gzymsem koronującym i zwieńczona centralnie trójkątnym naczółkiem, w którego polu umieszczono napis „Muszka”.

Budynek będący własnością prywatną i znajduje się w dobrym stanie technicznym. Jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

Oprac: Anna Gola i Michał Krasucki

Paschalscy

Rodzina handlarzy i przemysłowców, wywodząca się z Radomia. Należał do niej m.in. Mikołaj Paschalski, członek radomskiego Zgromadzenia Kupieckiego...

»