powrót

Autorzy strony


Autorami tekstów na stronie są głównie osoby zajmujące się historią Konstancina-Jeziorny, autorzy publikacji i opracowań na ten temat m.in.:
Dorota Gadomska
Hanna Kaniasta
Paweł Komosa
Tomasz Lachowski
prof. Ryszard Nowicki
Zdzisław Skrok
dr Łukasz Maurycy Stanaszek
Jerzy Szałygin
Antoni Śledziewski
Tadeusz Władysław Świątek

Baza wiedzy do opissu zabytków: Anna Gola i Michał Krasucki

Przygotowanie biogramów:
Grzegorz Ryczywolski
Hanna Kaniasta
autorzy wymienieni w podpisie pod tekstem  

Dokumenty i mapy na stronie a także zdjęcia archiwalne pochodzą ze zbiorów różnych instytucji, które w podpisach występują w postaci następujących skrótów:
AGAD - Archiwum Główne Akt Dawnych
AMW - Archiwum Miasta St. Warszawy 
BN - Biblioteka Narodowa
GEZ - Gminna Ewidencja Zabytków Konstancina-Jeziorny
FAF - Fundacja Archeologia Fotografii
IS PAN - Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
KDK - Konstanciński Dom Kultury
MHMW - Muzeum Historyczne Miasta St. Warszawy
NAC - Narodowe Archiwum Cyfrowe
PL – Pałac Lubostroń
TMPiZK - Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina
WUOZ - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Zdjęcia pochodzące z prywatnych zbiorów są oznaczone imieniem i nazwiskiem osoby użyczającej z dodanym skrótem „zb.” oznaczającym „zbiory”.

Autorami publikowanych zdjęć są m.in.:
Dominik Bednarski, Bartosz Biedrzycki, Monika Bukowińska, Zofia Chomętowska, Maria Chrząszczowa,  Julian Henisz, Danuta Kaluga, Dorota Kasperska, Tomasz Myśluk, Ryszard Nowicki, Andrzej Piętka, Leonard Sempoliński, Zdzisław Skrok, Tadeusz Władysław Świątek

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy udostępnili nam materiały, teksty, opracowania i zdjęcia ze swoich zbiorów a także wspierali nas radą i udzielali potrzebnych informacji, szczególnie:
dr Czesławie Gasik, Julianowi Heniszowi, Teresie Herse-Górskiej, Marii Jareckiej, prof. Alinie Kowalczykowej, Janowi Kozłowskiemu, Piotrowi Lis-Kozłowskiemu, Piotrowi Nowickiemu, Ewie Sobiech, Andrzejowi Szczygielskiemu, Piotrowi Woźniakiewiczowi, Annie Wrzeszcz, Tomaszowi Zymerowi , Adamowi Zyszczykowi, prof. Joannie Żurowskiej i innym.

Projekt graficzny:
Katarzyna Rogowiec

Redakcja merytoryczna i koordynacja projektu:
Hanna Kaniasta
hkaniasta@konstancinskidomkultury.pl