powrót

Piaski

Adres obiektu: Konstancin-Jeziorna, ul. Piasta 12
Data powstania: 1922 r.
Autor projektu: Marcin Weinfeld

Willa została zbudowana w 1922 r. dla małżonków Szymona i Melanii Landauów. Szymon Landau był działaczem gospodarczym, członkiem rad nadzorczych wielu firm, m.in. Towarzystwa Reasekuracyjnego „Prudential” oraz Polskiego Radia. W 1940 r. posiadłość skonfiskowali hitlerowscy okupanci, a Landauowie byli jedną z wielu ofiar Holocaustu. Ich posiadłość o powierzchni około 26 000 m2 została włączona do powstającego zespołu szpitalnego STOCER-u. W willi otwarto szpital dziecięcy, a po jego likwidacji pozostała ona niezamieszkana.


Piaski, elewacja ogrodowa, stan sprzed 1939 r. Zdjęcie ze zbiorów Tomasza Lachowskiego

Forma architektoniczna willi nawiązuje do XVIII-wiecznych dworków w stylu klasycyzującego baroku z czterema alkierzami. Budynek z jednej strony jest jednokondygnacyjny, nakryty wysokim, stromym dachem mansardowym, pośrodku którego umieszczono obszerną facjatę flankowaną dwiema mniejszymi. Fasada ogrodowa jest dwupiętrowa i przypomina okazały barokowy dwór. Nad wejściem w elewacji tylnej, na fryzie nad drzwiami, znajduje się napis „ZSL 1922”.