powrót

Odpoczynek

Adres: Konstancin-Jeziorna, ul. Środkowa 12/14
Data powstania: ok. 1930 r.
Autor projektu: nieznany

Budynek wzniesiony został ok. 1930 r. w stylu szwajcarskich hoteli przez właściciela o nazwisku Rosengart z przeznaczeniem na pensjonat. Nazwano go „Odpoczynek”. Kolejną jego właścicielką była Zofia Wojciechowska-Chyżyńska posiadająca w Konstancinie pensjonat „Mon Repos”, która sprzedała bądź wydzierżawiła budynek przedwojennemu urzędowi gminy. W latach 30. miała tu swoją siedzibę sołtys Konstancina Zofia Muellerówna. Po wojnie budynek zajmowały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i komenda Milicji Obywatelskiej. Od lat 80. stanowił własność Stowarzyszenia Architektów Polskich. Obecnie jest w prywatnych rękach.


Odpoczynek, elewacja frontowa, 1934 r. Zdjęcie ze zbiorów Tadeusza Wł. Świątka

Obiekt przypominający alpejskie hotele ma rzut mocno wydłużonego prostokąta i dwukondygnacyjną mocno rozczłonkowaną bryłę nakrytą dachem mansardowym z kilkoma różnej wielkości facjatkami i niską przysadzistą wieżyczką. Elewacja frontowa z trzema ryzalitami, narożnymi werandami, drewnianymi balustradami balkonów przeciwstawionymi gładkiej powierzchni jasnych ścian wyróżnia się konsekwentną logiką kompozycyjną. Nagromadzenie różnych form, w tym zróżnicowanie kształtu i wielkości okien, odpowiada za monumentalizm budynku.