powrót

Leliwa

Adres obiektu: Konstancin-Jeziorna, ul. Sienkiewicza 13
Data powstania: 1910-1914 r.
Autor projektu: Bronisław Colonna-Czosnowski

„Leliwa” to pensjonat zbudowany między 1910 a 1914 r. dla Janiny z Kostrzewskich primo voto hr. Hutten-Czapskiej, secundo voto Karwosieckiej. W opinii współczesnych uznany był za najbardziej elegancki w Konstancinie i nazywany filią hotelu Bristol. Podczas okupacji obiekt przejęła komenda Stabsquartier Konstantin. Po wojnie stał się bazą szkoleniową różnych resortów i mieścił Ośrodek Doskonalenia Kadr Kierowniczych Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz Ministerstwa Przemysłu i Handlu.


Leliwa na przewojennej pocztówce. Zbiory Elżbiety Biały

Pierwotnie budynek wyróżniał się bogatym eklektycznym wystrojem architektonicznym, który stanowiły naczółki nad oknami, płyciny balustrady tralkowej oraz najbardziej charakterystyczny element – górujący nad całością szczyt facjaty usytuowanej na osi głównej. Po przebudowie dokonanej w latach 70. całkowicie stracił swój pierwotny charakter.


Leliwa, elewacja frontowa, 2015 r. Zdjęcie ze zbiorów KDK
 
Obecnie willa jest w prywatnych rękach, po kolejnym remoncie i w dobrym stanie.