powrót

Leonówka

Adres obiektu: Konstancin-Jeziorna, ul. Mickiewicza 3
Data powstania: ok. 1900 r.
Autor projektu: Józef Pius Dziekoński

Willę zbudowano dla Leontyny Rudzkiej według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego przez firmę Władysława Czosnowskiego. Nazwa pochodzi od imienia właścicielki, znanej nauczycielki i założycielki żeńskiej pensji przy ul. Zielnej 13 w Warszawie. Leonia Rudzka posiadała w Konstancinie również wille „Biała” i „Quo Vadis”, które stanowiły zaplecze jej warszawskiej pensji, pełniąc funkcję internatu lub letniska dla uczennic. W „Leonówce” w 1912 r. powstała trzyklasowa szkoła dla dziewcząt zamknięta tuż po I wojnie światowej. W 1929 r. siostrzenice Rudzkiej, siostry Domańskie, otworzyły tu gimnazjum koedukacyjne. W 1936 r. budynek kupili Stanisława i Henryk Łagunowie, a w 1941 r. rodzina Sosnowskich. Oni też zmienili jego nazwę na „Sosnówka”. Po 1945 roku obiekt został przejęty przez Skarb Państwa i przekazany w użytkowanie warszawskiej fabryce samochodów Żerań jako dom wypoczynkowy dla pracowników. Obecnie willa jest wlasnością firmy Uzdrowisko-Konstancin Zdrój S.A.


Leonówka-Sosnówka, elewacja frontowa, 2014 r. Zdjęcie Michał Krasucki


Leonówka-Sosnówka, dekoracja snycerska, 2014 r. Zdjęcie Michał Krasucki

„Leonówka-Sosnówka” to willa w stylu szwajcarskim o nieregularnej bryle i łamanym dachu. Uwagę zwraca niezwykle precyzyjna, wręcz koronkowa dekoracja snycerska w szczytach dachów i balkonów, zachowana dzięki remontowi jaki willa przeszła w latach 80. XX w. Obecnie budynek jest nie zamieszkany, wymaga opieki konserwatorskiej i ponownego remontu.