powrót

Maria Piętkowa

Lekarz internista i pediatra. Urodziła się 14 grudnia 1915 roku w Ostrowi Mazowieckiej. Była jednym z pięciorga dzieci Stanisława Gołębiowskiego, farmaceuty i właściciela apteki w Ostrowi oraz Zofii z Rolińskich. W Ostrowi Mazowieckiej ukończyła Gimnazjum im. Prezydenta Mościckiego. W 1934 roku zaczęła studiować na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, skąd po roku przeniosła się na Uniwersytet Poznański. Studia ukończyła w 1939 roku, kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej i zaangażowała się w Szpitalu Wolskim w Warszawie.
 
Szansę na zapowiadającą się karierę naukową przekreśliły jej działania wojenne. Pracowała w tym szpitalu w czasie oblężenia Warszawy i w czasie okupacji. 23 czerwca 1943 roku wyszła za mąż za Andrzeja Piętkę, również lekarza. Miała troje dzieci - Jana urodzonego w 1944 roku, Annę urodzoną w 1947 roku i Dorotę urodzoną w 1951 roku. Razem z mężem zaangażowana była w konspiracji jako lekarz, członek A.K., pseudonim Malwa. Podczas Powstania Warszawskiego, w czasie tzw. rzezi Woli w sierpniu 1944 roku, kiedy Niemcy wymordowali cały personel Szpitala Wolskiego wraz z pacjentami uniknęła śmierci ponieważ, była wtedy na urlopie macierzyńskim i nie pracowała.

Po wojnie, w 1945 roku ponownie zamieszkała wraz z rodziną w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie była kierowniczką Pracowni Radiologicznej.

W 1948 roku zamieszkała w Konstancinie. Pracowała najpierw w Ośrodku Zdrowia w Mirkowie, następnie w Ośrodku Zdrowia w Konstancinie, który od 1956 roku znajduje się przy ul. Wareckiej i funkcjonuje do dzisiaj. Rejon wizyt domowych miała na Grapie. Proponowano, aby została kierowniczką tego ośrodka, ale odmówiła, chcąc cały czas w pracy poświęcać pacjentom. W pacjentach widziała nie mniej lub bardziej ciekawe przypadki, ale całych ludzi ze wszystkimi ich uwarunkowaniami. Wśród pacjentów cieszyła się zaufaniem i renomą. Niektórym chorym z rejonu pożyczała pieniądze na leki.


Maria Piętkowa z synem Janem, psem i kotami w ogrodzie domu w Konstancinie. Początek lat 60-tych.
Zdjęcie
z rodzinnych zbiorów

Oprócz pracy w Ośrodku Zdrowia, Maria Piętkowa była lekarzem szkoły podstawowej w Konstancinie, w żłobku w Mirkowie, a w latach późniejszych w Domu Rencistów NBP w Skolimowie. Razem z mężem prowadziła też prywatny gabinet lekarski, który mieścił się w willi "Janówka" przy ówczesnej ul. Warszawskiej (obecnie Piłsudskiego). Leczyły się u niej przeważnie kobiety, chociaż nie tylko. Zarówno w Ośrodku, jak i w gabinecie poświęcała pacjentom tyle czasu i uwagi ile było konieczne.


Lekarze podczas pochodu pierwszomajowego w Jeziorne w poł. lat 60-tych. Maria Piętkowa (druga od prawej) i Stanisław Kazubski, kierownik Ośrodka Żdrowia. Zdjęcie ze zbiorów rodziny

Zmarła po długiej chorobie dnia 2 stycznia 1972 roku. Pochowana jest w grobie rodzinnym na cmentarzu na Powązkach w Warszawie.

Była troskliwą żoną i matką. Kochała ludzi, zwierzęta - zwłaszcza koty i przyrodę.

Jan Piętka, Dorota Piętka-Hadała
październik 2014