Leopold Buczkowski, rysunek (18)

powrót

Leopold Buczkowski, rysunek (18)

1950 r. Zdjęcie ze zbiorów Tadeusza Buczkowskiego.