Leopold Buczkowski, rysunek (9)

powrót

Leopold Buczkowski, rysunek (9)

1941 r.  Zdjęcie ze zbiorów Tadeusza Buczkowskiego.