Leopold Buczkowski, rysunek (8)

powrót

Leopold Buczkowski, rysunek (8)

Zdjęcie ze zbiorów Tadeusza Buczkowskiego.