Leopold Buczkowski, rysunek (6)

powrót

Leopold Buczkowski, rysunek (6)

Zdjęcie ze zbiorów Tadeusza Buczkowskiego.