powrót

Zdjęcia > Archiwa > Zbiór Anny Wrzeszcz


Zbiór Anny Wrzeszcz został przekazany Wirtualnemu Muzeum Konstancina w 2012 r. i obejmuje fotografie oraz dokumenty dotyczące rodziny Emeryków, właścicieli willi Ukrainka w Konstancinie.

Emerykowie odgrywali znaczącą rolę w życiu społecznym i towarzyskim Konstancina. Ukrainka, pełniąca funkcję pensjonatu, tuż po I wojnie światowej stała się ogniskiem życia kulturalnego, skupiającym ciekawe postaci artystycznej bohemy, przedstawicieli rosyjskiej arystokracji i pracujących w Warszawie angielskich dyplomatów.

Adolf Serwacy Emeryk był prezesem Rady Obywatelskiej Konstancina. Bożena Emeryk, żona jego syna Adolfa Witolda, była zastępcą sołtysa Konstancina podczas kadencji Wacława Gąsiorowskiego a następnie była sołtysem w latach 1939-1948.

Prezentowany zbiór obejmuje szereg fotografii członków rodziny Emeryków związanych z Konstancinem osobiście lub poprzez swoich krewnych.