Aktualności

powrót

25-lecie Towarzystwa Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina

22 czerwca 1988 r. powstało Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina, organizacja która od ćwierć wieku zajmuje się zachowaniem niepowtarzalnego charakteru, funkcji uzdrowiskowej a także dziedzictwa kulturowego Konstancina.

Towarzystwo jest jedyną organizacją społeczną, która może poszczycić się tak długim i nieprzerwanie aktywnym okresem trwania na tym terenie. Wśród jej nieocenionych zasług wymienić należy przede wszystkim wpisanie do Rejestru Zabytków układu urbanistycznego i zespołu architektonicznego, jakim jest Konstancin a także szeregu zabytkowych konstancińskich willi oraz, zaledwie kilka miesięcy temu, zabytkowego zespołu budowlanego Fabryki Papieru w Jeziornie.

Dzięki działaniom i interwencjom Towarzystwo, w czasie swojej długiej działalności, stało się ważnym partnerem w dialogu z władzami wojewódzkimi, powiatowymi i samorządowymi opiniując ich posunięcia a także organizując konferencje, protestując przeciwko dewastacji zabytkowej tkanki miasta, występując przeciwko nadmiernej urbanizacji oraz powstawaniu na jego terenie i w jego najbliższej okolicy zakładów przemysłowych, których działalność mogłaby być zagrożeniem dla funkcji uzdrowiskowej.

W poczet działalności Towarzystwa wpisać należy również organizację szeregu uroczystości o charakterze patriotycznym a także przedsięwzięć, których celem była troska o najsłabszych i poszkodowanych.

W 2012 r., w uznaniu zasług, Towarzystwo zostało odznaczone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego honorową odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej” a jego aktywni członkowie odznakami „Za opiekę nad zabytkami”.

Nie pozostaje nic innego, jak pogratulować serdecznie wszystkim członkom Towarzystwa, życzyć dalszych sukcesów i dalszego, jakże ważnego dla miasta, trwania.

Hanna Kaniasta

Historia Towarzystwa Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina

Czesława Gasik

Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina im. Stefana Żeromskiego powstało w 1988 roku, jako kontynuacja tradycji sięgającej Towarzystwa Ulepszonych Miejscowości Letniczych z 1900 roku...

»