Słoneczna

powrót

Słoneczna

Konstancin

Pocztówka z początku XX w. ze zbiorów Tomasza Lachowskiego