Ave

powrót

Ave

Konstancin

Pocztówka z początku XX w. ze zbiorów Tomasza Lachowskiego