Czesław Przybylski (1880 -1936) - Profesor Politechniki Warszawskiej

„Każdej myśli jasnej towarzyszy jedna cecha nieodłączna – prostota”

Pozwolicie Państwo, że zacytuję tytuł artykułu profesora Kazimierza Tołłoczki poświęconego...

zajrzyj