powrót

Kalendarium

1904

Ukończona zostaje budowa wilii „Anna”, według projektu Jana Heuricha Mł. na zlecenie Alberta Klimpla.

Powstaje pensjonat „Kaprys”, według projektu Bronisława Colonna-Czosnowskiego na zlecenie Piotra Giełżyńskiego.