Aktualności

powrót

Dom Literatów w Oborach

W 1948 r. w Pałacu w Oborach odebranym mocą dekretu o nacjonalizacji rodzinie Potulickich otwarto Dom Pracy Twórczej Związku Literatów Polskich. Przez lata miejsce to było enklawą dla wybranych pośród morza szarzyzny socjalistycznej rzeczywistości. Bywali tu najbardziej znani przedstawiciele środowiska literackiego reprezentujący różne nurty pisarstwa, różne opcje światopoglądowe i różny stosunek do panującego ustroju. Po latach i przełomie 1989 r. Obory w dalszym ciągu cieszyły się prestiżem, ale ponieważ młodzi pisarze już się tu nie pojawili, stopniowo zaczęły stawać się reliktem odchodzącej epoki.

Zapraszamy na spotkanie w ramach cyklu Wirtualne Muzeum Konstancina, którego tematem będzie Dom Literatów w Oborach. W spotkaniu udział weźmie Krystyna Kolińska, autorka książki pt. „Parnas w Oborach” oraz reżyserka i scenarzystka Hanna Zofia Etemadi.

Sobota, 11 maja 2013 r. o godz. 17.00
Konstanciński Dom Kultury
ul. Jaworskiego 18
Konstancin–Jeziorna


Pałac w Oborach, widok od strony bocznego wejścia, 1991 r. Zdjęcie ze zbiorów Gminnej Ewidencji Zabytków

Potuliccy

Rodzina szlachecka pochodząca z Wielkopolski, pieczętująca się herbem Grzymała. Pierwszy raz wzmiankowana w XV wieku...

»

Dom Literatów w Oborach

Zdzisław Skrok
Pisarze pojawili się w Oborach wkrótce po zakończeniu wojny. Podobno pomysł, aby dwór w Oborach przekształcić w Dom Pracy Twórczej Związku Literatów Polskich wysunął Jarosław Iwaszkiewicz...

»

Obory

Zdzisław Skrok
Obory, położone na skraju rozległych łąk i rozlewisk, są jednym z najstarszych miejsc osadniczych w bliskiej okolicy Konstancina. W pierwszej połowie XV wieku dobra te należały do Oborskich, średniozamożnej szlachty mazowieckiej mającej swe majątki również w ziemi ciechanowskiej...

»