Aktualności

powrót

Konstancja z Potulickich hr. Skórzewska

Konstancja z Potulickich hr. Skórzewska, matka Witolda hr. Skórzewskiego, założyciela Konstancina i imienniczka tej miejscowości, jest bohaterką wykładu prof. Ryszarda Nowickiego prezentowanego w ramach cyklu Wirtualne Muzeum Konstancina, który, mamy nadzieję, dostarczy wiele, mało do tej pory znanych faktów z życia tej postaci. Zapraszamy w sobotę, 16 lutego o godz. 17.00 do Konstancińskiego Domu Kultury, ul. Jaworskiego 18.

Dr hab. Ryszard Nowicki jest historykiem i bibliologiem, profesorem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie od 2010 r. pełni funkcję Kierownika Zakładu Bibliotekarstwa i Czytelnictwa w Katedrze Informacji Naukowej i Bibliologii na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych UKW. Jest autorem licznych prac historycznych, wśród których szereg poświęconych jest dziejom rodziny Skórzewskich:
- Skórzewscy - właściciele dóbr łabiszyńskich. Rola w życiu społeczno-politycznym wielkopolskiego ziemiaństwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002
- Fragment biblioteki rodowej i ordynackiej Skórzewskich w Bibliotece Raczyńskich, w: Biblioteka 2004, nr 8, s. 49-62
- Semper recte. Z dziejów rodu Skórzewskich. Lubostroń 1998.
- Historia rodu Skórzewskich i zespołu pałacowo-parkowego w Lubostroniu, w: Przyroda parku pałacowego w Lubostroniu, pod red. Józefa Banaszaka i Haliny Ratyńskiej, Bydgoszcz-Poznań 2008, s. 9-33
- Hrabiego Skórzewskiego poszukiwania miejsca na ziemi. Dziennik podróży do Australii, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2010