powrót

Allora

adres obiektu: Konstancin-Jeziorna, Uzdrowiskowa 7
data powstania: 1935-1937
autorzy: Lucjan Korngold i Henryk Blum

Budynek powstał na terenie dawnego letniska Królewska Góra, na zlecenie dr Władysława Szatenstajna wg projektu Lucjana Korngolda i Henryka Bluma. Budynek mylony jest z inną modernistyczną willą, znajdująca się przy ul. Uzdrowiskowej 5, zaprojektowaną przez Helenę i Szymona Syrkusów dla dr Jana Nelkena.


Allora. Elewacja zachodnia, 1935. Fot w: Architektura i Budownictwo”, 1935, z. 6/7/8.

Bryła budynku jest zróżnicowana, z podcięciem w partii parteru od strony południowej i opartym na słupach półkolistym „okrętowym” zamknięciem od strony wschodniej, złożonym z tarasu obiegającego cały narożnik. Elewacja południowa jest zamknięta półkoliście, pięcioosiowa, uskokowa, cofnięta, poprzedzona tarasem. W partii parteru znajduje się dwuosiowy portfenetr w miejscu pierwotnego wejścia. W kondygnacji piętra zastosowano wysokie, pięcioskrzydłowe okna pasowe. Na elewacji wschodniej znajduje się półkolisty ryzalit, poprzedzony tarasem parteru.

W 2000 r. budynek przeszedł generalny remont obejmujący zarówno zmianę kubatury budynku, jak i wnętrz. Rozbudowę willi wykonano wg projektu Zbigniewa Tomaszczyka i Ireny Lipiec. Dobudowano do elewacji wschodniej parterowe skrzydło oraz częściowo zmieniono układ otworów okiennych i drzwiowych od strony południowej i zachodniej. Zmieniono układ wnętrz z gabinetem i salonem od strony południowej, tworząc nowy, drugi trakt. Pomimo rozbudowy budynek zachował swój modernistyczny charakter. Obecnie znajduje się w bardzo dobrym stanie technicznym, jest zadbany, ogrodzony, otoczony nowymi nasadzeniami.

Willa ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków.

Literatura:
Świątek T.W., Konstancin. Śladami ludzi i zabytków, Pruszków 2007
Świątek T.W., Konstancin. Wędrówka śladami ludzi i zabytków, Warszawa 1995
Lachowski T., Obrazy z przeszłości. Konstancin, Definition Design, 2008
Karta ewidencyjna, „Triforium”, 1992, archiwum WUOZ

Modernistyczne wille na Królewskiej Górze - problem mylnej atrybucji

Tomasz Lachowski
Badania nad modernistyczną architekturą Konstancina, przynoszą ciągle nowe i czasem zaskakujące odkrycia. Ustalenie autorstwa poszczególnych budynków jest niezmiernie trudne...

»