powrót

Ave

adres obiektu: Konstancin-Jeziorna, Wilanowska 37 A
data powstania: 1903 r.
autor projektu: Jan Heurich Mł.

Wczesnomodernistyczny budynek z elementami dekoracji secesyjnej został zaprojektowałny przez Jana Heuricha Mł. i wybudowany 1903 r. na zlecenie malarza i grafika Aleksandra Manna oraz jego żony Janiny z Pierożyńskich. Willa przez pewien czas pełniła funkcje pensjonatu. 

W okresie powojennym budynek uległ przekształceniom. Wówczas prawdopodobnie zniesiono osiem słupów-sterczyn wystających ponad połacie dachu, zwieńczonych maskami w formie głów ludzkich. Był to element niezwykle charakterystyczny dla willi „Ave”, wyróżniający ją wśród innych konstancińskich rezydencji. W 1974 r. posesja została sprzedana fabryce papieru w Jeziornie z przeznaczeniem na dom starców. Do realizacji projektu jednak nie doszło.

Willa „Ave” to budynek murowany z cegły, tynkowany, założony na nieregularnym planie, składającym się z trzech, zestawionych ze sobą prostokątów, podpiwniczony, dwukondygnacyjny. Dach wielospadowy, pokryty dachówką ceramiczną. Bryła budynku zwarta o członach przykrytych przenikającymi się w jego części centralnej wysokimi dachami trójspadowymi o wydatnych okapach. Elewacja północna została przekształcona po wojnie: zmieniono otwartą werandę w przeszklony aneks z klatką schodową. Na elewacji południowej w kondygnacji parteru znajduje się ryzalit, zwieńczony tarasem, powyżej nazwa willi – „Ave”. Elewacja zachodnia – frontowa niesymetryczna, w partii parteru trójosiowa, na pierwszym piętrze dwuosiowa. Wejście główne do budynku w ryzalicie z tarasem poprzedzone jest schodami. Elewacja wschodnia zakomponowana niesymetrycznie - trójosiowa, dwukondygnacyjna, ze ślepą, cofniętą ścianą parterowego aneksu. Stolarka okienna i drzwiowa o niejednorodnym wykroju.

Obecnie budynek znajduje się w prywatnych rękach i jest w bardzo dobrym stanie technicznym.

Budynek indywidualnie wpisany do rejestru zabytków decyzją z 03.08.1979 pod nr. A-984.

Literatura:
Świątek T.W., Konstancin. Śladami ludzi i zabytków, Pruszków 2007
Świątek T.W., Konstancin. Wędrówka śladami ludzi i zabytków, Warszawa 1995
Lachowski T., Obrazy z przeszłości. Konstancin, Definition Design, 2008
Karta ewidencyjna, „Triforium”, 1992, archiwum WUOZ

Oprac: Anna Gola i Michał Krasucki

Mannowie

Rodzina pochodzenia niemieckiego. Pierwszym Mannem na ziemiach polskich był Gustaw Dawid Mann (1796–1884), urodzony w Berlinie...

Aleksander Mann

Urodził się w 24 grudnia 1869 r. w Warszawie. Był synem przemysłowca Alfonsa i Marii z domu Savary de Villard...

»