Aktualności

powrót

Wesele Marii Skórzewskiej i Michała Ogińskiego w świetle listu Marii Grzymała Potulickiej

22 lipca 1876 r., odbył się ślub hrabianki Marii Skórzewskiej, córki Konstancji z Potulickich Skórzewskiej, imienniczki Konstancina, z księciem Michałem Ogińskim. Niedawno odkryty został opis tego wydarzenia sporządzony przez Marię Grzymała-Potulicką, siostrę Konstancji i ciotkę panny młodej. Siedemnasto-stronnicowy list napisany przez autorkę do braci, Włodzimierza i Stanisława Potulickich z Obór, którzy nie mogli uczestniczyć w uroczystości, przetrwał w dobrym stanie w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Odnalazł go tam prof. Ryszard Nowicki, badacz dziejów rodziny Skórzewskich i na zamówienie Konstancińskiego Domu Kultury opracował.
List zawiera szereg interesujących informacji. Przede wszystkim prezentuje sylwetkę Marii Grzymała-Potulickiej, osoby zasłużonej dla Konstancina ponieważ to na podstawie jej zapisu testamentowego, teren lasu przekazany Konstancji Potulickiej stał się bazą letniska założonego przez Witolda Skórzewskiego. Po drugie, autorka przedstawia sylwetki Konstancji, Witolda i Marii Skórzewskich oraz księcia Michała Ogińskiego a także innych członków zgromadzonych na weselu rodzin. W trakcie lektury poznać możemy opis samej uroczystości, jej przebieg, szczegóły stroju panny młodej, dekoracji kościoła, serwowanych potraw, uczestniczących w weselu włościan i masę innych ciekawych szczegółów. List wraz z opracowaniem prof. Ryszarda Nowickiego, został w zeszłym roku wydany w formie książki upamiętniając 125. rocznicę powstania  Konstancina.

Zapraszamy na spotkanie z autorem oraz promocję tej niezwykle interesującej i unikatowej pozycji w sobotę,18 lutego 2023, o godzinie 17.00, w Hugonówce przy ul. Mostowej 15, w Konstancinie-Jeziornie.

Prof. dr hab. Ryszard Nowicki, historyk, bibliolog, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, były profesor Uniwersytetu w Białymstoku. Autor szeregu prac historycznych i bibliologicznych, m.in. Działalność Aleksandra Birkenmajera na rzecz ochrony zbiorów bibliotecznych. Ziemie zachodniej i północnej Polski w latach 1945-1947, Poznań 2006 (Nagroda Naukowa im. Adma Łysakowskiego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2007); Rola katowickiej Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w powojennej ochronie zbiorów bibliotecznych w Polsce, Bydgoszcz 2015 (Nagroda Specjalna w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką w Roku 2015, podczas 19. Poznańskich Dni Książki nie tylko Naukowej, Poznań, 4-6 XI 2015 r.); Skórzewscy właściciele dóbr łabiszyńskich. Rola w życiu społeczno-politycznym wielkopolskiego ziemiaństwa, Toruń 2002; Hrabiego Skórzewskiego poszukiwania miejsca na ziemi. Dziennik podróży do Australii, Bydgoszcz 2010; Maria księżna Ogińska, Moje pamiętniki, oprac., wstęp i przyp. Ryszard Nowicki, Poznań 2019; Rękopiśmienne listy ziemiaństwa polskiego na przykładzie korespondencji Skórzewskich z lat 1944-1951, Gdańsk 2022.