Aktualności

powrót

Szpital polowy w Skolimowie

Z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej prezentujemy tekst Krystyny Poddębskiej-Kukieły na temat szpitala polowego w Skolimowie, powstałego we wrześniu 1939 r. Kierownikiem szpitala był jej dziadek, Stanisław Mrozowski, lekarz warszawski i własciciel willi Sapieżanka, przy ul. Słowackiego 12, w Skolimowie. Autorka, jako młoda, dziewiętnastoletnia kobieta, pomagała mu w szpitalu w opatrywaniu rannych.

Krystyna Poddębska-Kukieła jest córką Henryka Poddebskiego (1890-1945), jednego z najwybitniejszych fotografów dwudziestolecia międzywojennego, autora kilkunastu tysiecy zdjęć stanowiących artystyczną dokumentację przedwojjennej Polski, w tym szczególnie wartosciowych zdjęć z Kresów i przedwojennej Warszawy a także, co dla nas ważne, zdjęć Skolimowa i Konstancina.

Zapraszamy do lektury tekstu zatytułowanego Szpital polowy w Skolimowie w części Zasoby_Wspomnienia


Stamisław Mrozowski na tle willi Sapieżanka. Zdjęcie Henryka Poddębskiego ze zbiorow autorki.