Aktualności

powrót

Pracą i orężem...

Mieszkańcy Konstancina-Jeziorny w działaniach na rzecz odradzającej się Ojczyzny
Wystawa z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości

Wystawa plenerowa pokazująca konteksty wiążące Konstancin-Jeziornę z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Wizyty Józefa Piłsudskiego z żoną w Skolimowie; Józef Haller uczestniczący w grze w bulle w parku Zakładowym w Konstancinie; ćwiczenia Szkoły Podchorążych P.O.W. w prywatnym domu Henryka Krok-Paszkowskiego w Skolimowie; Edward Natanson, jako doradca ekonomiczny delegacji polskiej na Konferencji Pokojowej w Paryżu, to tylko niektóre wątki prezentowane na tej wystawie. Zapraszamy od 9 czerwca 2018 r. do Parku Zdrojowego w pobliżu Hugonówki, przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie.


Józef Piłsudski z żoną i córkami. Lata 20. XX w.