Aktualności

powrót

Aleksandra Jasińska-Nowicka. Rysunki i pastele

Wydawałoby się, że w dobie wszechogarniającej dominacji fotografii umiejętność portretowania była i jest dziedziną anachroniczną. Zdają się przeczyć temu rysunki i obrazy ALEKSANDRY JASIŃSKIEJ-NOWICKIEJ, najstarszej córki Zdzisława Jasińskiego, znanego niegdyś warszawskiego malarza i pierwszego właściciela willi „Świt” w Konstancinie, zakupionej w 1920 r. przez Stefana Żeromskiego. Artystka obdarzona niezwykłym zmysłem obserwacji i wrażliwością na piękno tworzyła przenikliwe portrety osób z najbliższego otoczenia, w tym przedstawicieli warszawskiej, lwowskiej i krakowskiej inteligencji, z którymi na ogół pozostawała w bliskich, przyjaznych relacjach. Rysowała i malowała chętnie również akty oraz pejzaże i zajmowała się grafiką. Jej niezwykłe dzieła naznaczone skupieniem i wnikliwością zachwycają kunsztem i skłaniają do refleksji na temat naszego osobistego, obecnie często zbyt pośpiesznego i powierzchownego stosunku do otaczającej rzeczywistości.
ALEKSANDRA JASIŃSKA-NOWICKA (1901-1976) studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem prof. Karola Tichego. Ukończyła ją dyplomem w 1924 r. Studia kontynuowała we Francji, w paryskiej Académie de la Grande Chaumière, a potem, ponownie w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pracowni prof. Władysława Skoczylasa.

Zapraszamy na wystawę jej prac, która jest pierwszą od ponad dwudziestu lat prezentacją jej twórczości.

Konstanciński Dom Kultury, Hugonówka, ul.Mostowa 15, Konstancin-Jeziorna
8 lipca - 20 września 2017 r.