powrót

Strasburgerowie

Rodzina pochodząca ze Szwarcwaldu. Jej pierwszym przedstawicielem na terenie Polski był prawdopodobnie Jan, podczaszy Augusta II Mocnego Sasa osiadły wraz z królewskim dworem w Wilanowie ok. 1720 roku.

Kolejnym znanym przedstawicielem rodziny był urodzony we Freibergu, Jan Chrystian Strasburger, kasztelan dworski, zmarły w Wilanowie w 1910 roku. Jan Chrystian, żonaty z Joanną Wilhelminą z Krahnassów, miał syna Edwarda Bogumiła (1803-1874), który był znanym warszawskim cukiernikiem - od 1852 roku właścicielem cukierni przy ul. Królewskiej, należącej wcześniej do Karola Lessla. Edward Bogumił miał 4 synów: Edwarda Adolfa (1844-1912) - wybitnego botanika; Leona (1845-1883) - powstańca styczniowego, ziemianina i sędziego; Juliana Teofila (1847-1916) – wieloletniego dyrektora Warszawskiego Towarzystwa Kopalń Węgla i Karola Ludwiga (1848 – 1916) - ekonomistę, współzałożyciela i dyrektora finansowego Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.

Karol Ludwig Strasburger, żonaty z Anielą z Simmlerów był właścicielem willi „Kalina” w Konstancinie. Ich syn Edwarda Karol Strasburger (1882-1923) był wybitnym ekonomistą, absolwentem Wydziału Prawa Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium. Po powrocie do kraju w 1915 r. uzyskał tytuł doktora prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim a dwa lata później habilitował się w dziedzinie ekonomi politycznej i polityki ekonomicznej. Początkowo był wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Handlowej, a następnie kierownikiem Katedry Skarbowości na Wydziale Prawa UW oraz dziekanem Wydziału Prawa tego uniwersytetu. Był także pracownikiem Rady Departamentu Skarbu Tymczasowej Rady Stanu w niepodległej Polsce oraz doradcą Władysława Grabskiego.

Żona Edwarda Karola, Hanna z Komierowskich Strasburgerowa (1896-1982), II voto Łyżwińska prowadziła w Konstancinie popularną kawiarnię, słynącą ze znakomitych ciast i lodów. Kawiarnia ta w okresie II wojny światowej była miejscem konspiracji. Hanna Strasburgerowa ps. „Urszula” była członkiem Wojskowej Służby Kobiet, formacji działającej w ramach V Rejonu AK o kryptonimie „Gątyń”, początkowo jako szeregowa łączniczka, a od wiosny 1943 r. jako komendantka dowodząca grupą ponad 200 kobiet, działających na tym terenie powiatu piaseczyńskiego.


Edward Karol (1920-2002) z żoną Ireną w Konstancinie. Zdjecie ze zbiorów rodziny.

Córka Hanny Strasburgerowej - Anna, jako siostra Maria Anuncjata była w latach 1983-1996, przełożoną Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek w Szymanowie. Syn Hanny Strasburgerowej – Edward Karol (1920-2002), żonaty z Ireną z Łyżwińskich (1920-1968) był tłumaczem z języka angielskiego i pracownikiem Centrum Rehabilitacji prof. Mariana Weissa w Konstancinie, specjalizującym się w tłumaczeniu tekstów medycznych. Jego synem jest Karol Strasburger znany polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny.

Strasburgerowie i Konstancin

Hanna Zofia Etemadi
O istnieniu konstancińskiej gałęzi rodu Strasburgerów dowiedziałam się przypadkiem przy okazji zgłębiania życiorysów młodych poetów doby okupacji, a ściślej twórców prawicowego pisma „Sztuka i Naród”...

»