powrót

Aniela

Adres obiektu: Konstancin-Jeziorna, ul. Batorego 41
Data powstania: ok. 1910 r.
Autor projektu: prawdopodobnie Władysław Marconi

Willę zbudowano ok. 1910 r. dla Anieli z Krauzów Dziewulskiej, wdowy po sławnym przyrodniku Eugeniuszu Klemensie Dziewulskim i matki znanego ekonomisty Stefana Dziewulskiego, żonatego z Antoniną z Natansonów. Willa pozostawała w rękach rodziny do końca lat 30., a następnie, w latach 1941-1943, stała się własnością Romana i Marii Linkowskich, którzy zmienili jej nazwę na „Romalin”.


Aniela-Romalin, elewacja frontowa, 2007 r. Zdjęcie Tomasz Myśluk


Aniela-Romalin, 2015 r. Zdjęcie ze zbiorów KDK

Pierwotnie willa miała wystrój secesyjny połączony z elementami architektury letniskowej. Cechy te zostały zatarte po remoncie w 1992 r. według proj. A. Rostkowskiej. Zachowała się natomiast sylwetka budynku. Kompozycję elewacji frontowej charakteryzuje harmonijne zestawienie brył dostawionych do głównego budynku: dwukondygnacyjnych ryzalitów bocznych równych wysokości budynku głównego i parterowego oraz ryzalitu środkowego łączącego boczne. Tę statyczną kompozycję ożywiają przylegająca do ryzalitu wschodniego półkolista, nieco niższa wieżyczka oraz rozbicie płaszczyzny ściany szczytowej ryzalitu zachodniego dzięki dużym czterodzielnym oknom.

Literatura:
Świątek T.W., Konstancin. Śladami ludzi i zabytków, Pruszków 2007