Aktualności

powrót

Sala muzealna w Hugonówce

25 czerwca 2015 roku, w sali muzealnej w Hugonówce, została otwarta wystawa multimedialna pt. Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Konstancina-Jeziorny. Wystawa zaaranżówana w niewielkiej salce w przyziemiu Hugonówki w formie skrótowej prezentuje najważniejsze informacje na temat dziejów Konstancina-Jeziorny od czasów najdawniejszych po współczesne ze szczególnym uwzględnieniem powstałego u schyłku XIX w. Konstancina a także funkcjonującej przez ponad 250 lat papierni w Jeziornie oraz oryginalnej kultury mikroregionu Urzecze, do którego należy szereg znajdujących się na terenie Konstancina-Jeziorny nadwiślańskich wsi. 



Poza tekstami, zdjęciami archiwalnymi, starymi pocztówkami i unikalnymi dokumentami na wystawie znajdują się obiekty – pamiątkowe przedmioty oraz stare monety. Można również obejrzeć filmy o Konstancinie, w tym jeden archiwalny z 1925 r. a za pomocą aplikacji multimedialnych zapoznać się z historią zabytkowych willi i rodów, które je niegdyś zamieszkiwały. Można także poczytać stare, przedwojenne gazety i posłuchać głosu prof. Mariana Weissa, założyciela i długoletniego dyrektora największego w powojennej Polsce centrum rehabilitacji w Konstancinie.

Wystawa powstała w ramach projektu Wirtualne Muzeum Konstancina jest kolejnym etapem działań, których celem jest stworzenie placówki muzealnej poświęconej niezwykle bogatej i złożonej historii Konstancina-Jeziorny. 

Wystawa nie powstałaby bez życzliwości i wsparcia ze strony osób, które udostępniły Konstancińskiemu Domowi Kultury obiekty ze swoich zbiorów: Rajmunda Berentowicza, Pawła Dzięcioła, Juliana Henisza, Teresy Herse-Górskiej, Tadeusza Kossa, Tadeusza Władysława Świątka, Adama Zyszczyka oraz prof. Aliny Kowalczykowej z Fundacji na Rzecz Utrzymania Spuścizny po Stefanie Żeromskim.

Niezwykle interesujące zdjęcia i materiały archiwalne zostały udostępnione przez Elżbietę Biały, Tadeusza Blautha, Olę Buczkowską, Danutę Cechnicką, Krystynę Cedro-Ceremużyńską, Monikę Dzierżawską, Hannę Zofię Etemadi, Michała Gronkiewicza, Juliana Henisza, Teresę Herse-Górską, Marię Jarecką, prof. Alinę Kowalczykową, Jana Kozłowskiego, Piotra Kozłowskiego, Andrzeja Krzyżanowskiego, prof. Ryszarda Nowickiego, Tomasza Lachowskiego, Teresę Potulicką-Łatyńską, Łukasza Maurycego Stanaszka, Andrzeja Szczygielskiego, Jolantę Szymczyk, Tadeusza Władysława Świątka, Zdzisława Wiśniewskiego, Annę Wrzeszcz, Tomasza Zymera i Adama Zyszczyka.
a także
Archiwum Archidiecezji w Płocku, Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Archiwum Państwowe m. st. Warszawy, Archiwum Polskiego Radia, Archiwum Wytwórni Polskich Filmów Dokumentalnych, Bibliotekę Narodową, Fundację Archeologia Fotografii, Fundację na Rzecz Utrzymania Spuścizny po Stefanie Żeromskim, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Teatralny, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Narodowego w Warszawie, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina.

Kuratorką wystawy jest Hanna Kaniasta

Wystawa jest częścią zainicjowanego i realizowanego przez Konstanciński Dom Kultury projektu Kalejdoskop Konstancina współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” działania 6.2 „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Czynna od wtorku do niedzieli, od 11.00 do 20.00.
Serdecznie zapraszamy.