Aktualności

powrót

Konferencja o Żeromskim

25 września 2014 r. w Hugonówce, siedzibie Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie odbyła się konferencja popularnonaukowa pt. „Żeromski najszczęśliwsze lata życia i twórczości”, zorganizowana z okazji przypadającej w tym roku 150. rocznicy urodzin pisarza. Głównym organizatorem przedsięwzięcia była Fundacja na Rzecz Utrzymania Spuścizny po Stefanie Żeromskim sprawująca opiekę nad Domem Żeromskiego w Konstancinie a współorganizatorami - Starosta Piaseczyński, Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna i Konstanciński Dom Kultury. Wsparcia finansowego udzielił Fundusz Popierania Twórczości im. Andrzeja Szczypiorskiego przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS na wniosek Powiatu Piaseczyńskiego.

Konferencja składała się z dwóch części. W pierwszej referaty zaprezentowali znawcy przedmiotu – prof. dr hab. Zdzisław Jerzy Adamczyk z Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, dr Wiesław Ratajczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prof. dr hab. Jerzy Snopek z Instytutu Badań Literackich PAN. Referaty dotyczyły powojennej recepcji spuścizny pisarza, jego stosunku do kwestii granic zachodnich i ostatniego, związanego z Konstancinem, okresu życia i twórczości. W części drugiej odbyła się debata z udziałem publiczności pt. Żeromski w szkole - dzisiaj prowadzona przez mgr Mirosława Skrzypczyka, polonistę i pedagoga oraz prof. dr hab. Alinę Kowalczykową.

W konferencji uczestniczyło ponad 200 osób, w tym dr Dorota Siwicka, wicedyrektor Instytutu Badań Literackich PAN; pisarz Eustachy Rylski, przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS; przedstawiciele władz samorządowych ze Starostą Piaseczyńskim Janem Dąbkiem i Burmistrzem Gminy Konstancin-Jeziorna Kazimierzem Jańczukiem na czele a także nauczyciele i uczniowie szkół z Konstancina-Jeziorny, Piaseczna, Grójca i Warszawy.

Podczas konferencji uczestnicy dzielili się swoimi opiniami na temat pisarstwa Żeromskiego i zastanawiali nad przyczynami jego nieobecności w kulturze współczesnej oraz szkolnych programach nauczania. Twórczość Żeromskiego przeciwstawiono twórczości Gombrowicza, piewcy indywidualizmu i wskazywano na potrzebę przywrócenia wartości postaw kreowanych przez Żeromskiego, opartych na empatii i wrażliwości społecznej. Mówiono o interesującej, wymagającej poznawczego wysiłku wizji świata i skomplikowaniu wewnętrznym bohaterów jego książek przeciwstawnemu uproszczeniom proponowanym przez współczesną kulturę popularną. Poruszano kwestię dwojakiej wizji patriotyzmu, przed i po odzyskaniu niepodległości, zaangażowanie w losy kraju i sytuację jego obywateli. Wskazywano także na potrzebę zmiany metod upowszechniania pisarstwa Żeromskiego szczególnie wśród młodzieży szkolnej.

Na początku grudnia br. w Hugonówce odbędzie się jeszcze jedna, tym razem naukowa konferencja poświęcona Żeromskiemu, również otwarta dla publiczności. Już teraz wszystkich serdecznie zapraszamy.