powrót

Wirtualne Muzeum Konstancina

 
Wirtualne Muzeum Konstancina to projekt dotyczący historii Konstancina-Jeziorny, obszaru o niezwykle ciekawej i złożonej przeszłości i kulturze. Jednym z jego elementów jest strona internetowa powstała z inspiracji lokalnych organizacji pozarządowych - Towarzystwa Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina oraz Koła Miłośników Historii Konstancina-Jeziorny, we współpracy z Konstancińskim Domem Kultury, który jest jej realizatorem. 

Na stronie znajdują się informacje o historii terenów wchodzących w skład Konstancina-Jeziorny, o ludziach, którzy tu mieszkali a także o niepowtarzalnym dziedzictwie architektonicznym - zbiorze willi, kościołów, budynków rolnych i przemysłowych oraz założeń urbanistycznych powstałych na przestrzeni ponad stu minionych lat.

Celem Wirtualnego Muzeum Konstancina jest gromadzenia wszelkiego rodzaju wiedzy, dokumentów, map, fotografii, opracowań a także nie publikowanych do tej pory wspomnień i relacji, przechowywanych w prywatnej pamięci i domowych archiwach.

Materiały są i będą systematycznie gromadzone także przez organizację kwerend i spotkań na temat historii i kultury Konstancina-Jeziorny. W ramach projektu zamierzamy wsółpracować z badaczami - historykami, historykami sztuki i literatury, kulturoznawcami, muzykologami, antropologami i etnografami, jak również wydawać publikacje i realizować warsztaty.