powrót

Kalendarium

1939

16 lipca
Największa w dziejach Kolejki Wilanowskiej katastrofa – w okolicach Powsina zderzają się czołowo dwa pociągi.

15 września
Niemcy zajmują Konstancin i Jeziornę.

30 października
Umiera Wacław Gąsiorowski – pisarz, sołtys Konstancina od 1937 r.

Październik
Gestapo aresztuje Julię z Kramsztyków Wertheim, właścicielkę willi „Julisin”, która po torturach umiera w katowni przy ul. Szucha w Warszawie.

Listopad
Gustaw Wertheim, właściciel „Julisina”. mąż Julii popełnia samobójstwo.